Аукцион
Качи обява
toggle menu logo

Добри новини за бъдещите собственици на имоти

    Бъдещите собственици на имоти, които ще бъдат закупени в следващите месеци с кредит от родна банка, могат доволно да потриват ръце. Добрата новина в случая е продължаващият спад на лихвите по кредитите в страната.

Единственото изключение за март правят ипотечните кредити в евро, чиито лихви отчитат минимално повишение спрямо месец по-рано.

Ето и последните данни от централната ни банка за настоящите средни лихви по кредитите в страната:

През март 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада, в сравнение с март 2015 г., с 0.63 пр.п., до 9.88%, а по тези в евро – с 1.44 пр.п., до 6.43%.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.95 пр.п., до 5.15%, а по жилищните кредити в евро – с 0.40 пр.п., до 5.97%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 1.56 пр.п., до 5.36%, а по другите кредити в евро – с 1.43 пр.п., до 4.46%.

През март 2016 г. спрямо февруари 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.44 пр.п., а по тези в евро – с 0.32 пр.п.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.21 пр.п., а по жилищните кредити в евро нараства с 0.08 пр.п.

При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.79 пр.п., а при другите кредити в евро се увеличава с 0.30 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през март 2016 г., в сравнение със същия месец на 2015 г., спада с 0.58 пр.п., до 10.87%, а по кредитите за потребление в евро – с 1.34 пр.п., до 7.22%.

През март 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо март 2015 г. с 1.09 пр.п., до 5.65%, а по жилищните кредити в евро – с 0.70 пр.п., до 6.51%.

През март 2016 г., в сравнение с февруари 2016 г., годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.46 пр.п., а по тези в евро – с 0.35 пр.п.

Източник: www.profit.bg

При жилищните кредити в левове той спада с 0.24 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.16 пр.п.
Copyrights 2021. Designed by Creative Design Studio